פאקירו מערכות התראה ותקשורתניר אברהם 8 ראשל"צ טל :0166169-30 פקס :0266169-30
דוא"ל : li.orikaf@selas
סלולרי 2362542-250